نوف سایت ادبی نوشین شاهرخی

بازگشت به صفحه قبل

نوروز = Nowruz

به نشانهء وحدت ملی همزبانی کنیم ...!

دکتر بهرام گرامی

bgrami@yahoo.com

 

گوناگونی در نوشتن کلمه نوروز با الفبای لاتین بسیاری از غیرایرانیان را به این گمان انداخته که سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد و یا گروه های مختلف ایرانی سال نو متفاوتی را جشن می گیرند. برای یکنواختی در معرفی این آیین بزرگ باستانی به جهانیان و به نشانهء وحدت ملی و همزبانی در جامعه جهانی ایرانی، همگان نوروز را به صورت Nowruz بنویسیم.

 

به دنبال انتشار مطالب قبلی در مورد نوروز و نحوه نوشتن آن با الفبای لاتین و از جهت اهمیّتی که این موضوع برای جامعه جهانی ایرانیان در چشم غیر ایرانیان دارد، چند نکته زیر را فهرست وار به آگاهی هموطنان ارجمند می رساند:

 

اول - شیوه نگارش نوروز (Nowruz) مطلقا تمایل و ترجیح شخصی نیست و اگر در خلال بحث پیرامون این موضوع از کسان و مراجعی نام برده می شود، صرفاً از جهت مرتبه والا و مقام رفیعی است که این کسان و مراجع در زمینه مورد بحث داشته اند و ذکر نام و نشان آن ها پشتوانه نظرات آنان است.

 

دوم - پژوهشگر نامور ایرانی زنده یاد دکتر محمد مقدم در رساله دکترای خود زیر عنوان "ریشه های هند واروپایی جشن های سال نو ایرانی" که در سال 1938 (قبل از جنگ جهانی دوم) به دانشگاه Princeton آمریکا ارائه نموده، نوروز را به صورت  Nowruz توصیه نموده است. دکتر احسان یارشاطر، بنیانگذار دائرةالمعارف ایرانیکا، نیز که بیش از نیم قرن است در کسوت استادی دانشگاه تهران و دانشگاه کلمبیا فعالانه و با سرفرازی ایران را به جهانیان می شناساند، با علم و آگاهی از دانش آواشناسی (Phonetics) و به قول خودشان " پس از تأملات و ملاحظات بسیار" نتیجه گرفته اند که نوروز یک کلمه است (نه با خط تیره و نه با فاصله بین "نو" و "روز") و توصیه نموده اند که نه فقط در زبان انگلیسی و در آمریکا بلکه در زبان های اروپایی به صورت Nowruz نوشته شود.

 

سوم - سه حرف اول کلمه Nowruz، برخلاف تصور برخی هم میهنان، مانند کلمه Now (= حالا) تلفظ نمی شود، بلکه تلفظ آن شبیه به کلمه Know (= دانستن) است و U نیز در سه حرف بعدی تلفظی شبیه به U در کلمه Sushi دارد. البته مطلب بیش از اینهاست و مِعیار همان نظر اساتید اهل فن در این مورد می باشد.

 

چهارم - یونسکو این طرز نگارش نوروز (Nowruz) را تصویب نموده و در مکاتبات خود با ده کشور حوزه نوروز آن را به کار می برد (باید گرایش های تلفظی این کشورها هم در نظر گرفته شود). بسیاری از نهادهای عمده آموزشی و فرهنگی در داخل و خارج کشور مانند سازمان میراث فرهنگی کشور، دفتر پژوهش های فرهنگی (تهران)، بنیاد میراث ایران وابسته به دانشگاه آکسفورد در انگلستان و اغلب رسانه های خبری نگارش کلمه نوروز را به شکل Nowruz برگزیده اند. ضمنا کاخ سفید نیز در پیام تبریک نوروزی رئیس جمهور آمریکا به ایرانیان مقیم آمریکا کلمه نوروز را به صورت Nowruz به کار برده است.

 

پنجم - این که هر کس به دلخواه و سلیقه خود نوروز را به گونه ای بنویسد، شاید برای خود ما موضوع کم اهمیتی باشد ولی در چشم غیر ایرانی ها سخت عجیب می نماید، بطوریکه بسیاری از خارجی ها گمان می کنند که یا سال نو ایرانی نام و نشان درستی ندارد و اصل وریشه و معنی آن برای خود ما ایرانی ها درست روشن نیست و یا گروه های مختلف ایرانی سال نو متفاوتی را جشن می گیرند. حقیقت آن است که نحوه نوشتن این کلمه آن قدر مهم نیست که یکنواختی آن در معرفی این آیین بزرگ باستانی به جهانیان اهمیّت دارد. به نشانهء وحدت ملی و همزبانی با جامعه جهانی ایرانی، همگان نوروز را به صورت Nowruz بنویسیم.

Nowruz

(The proper spelling of the Iranian New Year)

Upon the recommendation of prominent Iranian scholars, most Iranian societies and foundations outside Iran, Iranian Cultural Heritage Organization and Cultural Research Bureau (Tehran), and upon the approval of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and most importantly, for the consistency within the International Iranian Community, we should all write the name of the Iranian New Year with this spelling:

Nowruz