نوف سایت ادبی نوشین شاهرخی

بازگشت به صفحه قبل

 

تک شاخه گلی

به دخترانم

کریم بهجت پور

 آبان ١٣٨٦       نوامبر ٢٠٠٧

تا درازنای راه پیداست،

دشتی است.

       دشتی است، بی آب و بی علف؛

ماه‌ها، سال‌ها یا هزاره‌ایست،

که بارانی،

       نباریده بر زمین.

اَندوهی، رَهید از دلم ؛

تَرَک بر داشت،

           هر گوشه‌ی تن ِ بی‌انتهای ِ دشت.

به باور هم،

         نمی‌توان نشست.

تک شاخه گلی،

        روئیده بود در میان!

دلم به تلخی فِسُرد،

                  که تنها حیاتِ وهش،

در این دشت پر تپش؛

 پژمرده گشته، پرپر شود، رود ز دست.

از ژرفنای ِ دل،

فریاد می‌زنم،

       می‌گِریم از درون؛

تا شاید،

    چکه چکه‌یِ اشگم،

                   رَهی ز پای گل؛

در آرزو که،

     جان گیرد و بزر نشاند،

                      تمام  ِ دشت.

 

*****************************************
 

آرامش را کدامین کنش؟

کریم بهجت پور 
(هانوفر 26 آبان 1386)
17   نوامبر 2007

پاجوش هزاره‌ام

که در هیبت حجمی

هر از گاهی!

باره باره به جرمی!

                کِشیدنَم به زیر

ریشه ریشه شکافَیدَنم به هیچ

پاداش شرمی دهند،

                      که کرده‌ام؟

و باز!

       در انتظام نوبت دیگر!

با زخم‌‌دردی از عفونت بی‌مرهم

در سیاهچال‌ دوزخ مخمور

در انتظار پابرسَرانم

که تکه‌های تن را

که چندان نمانده ز جان،

                        به خود میمکند.

پاره پاره روانم را،

زره زره جَوند و باز

من در عجب‌ام!

که کدامین امید؟

مرا ایستا و نیمه جان

- به زندگی-

که چیزی از آن، نمانده به جا

                              پیوند می‌زند.

و کدامین عشق ِ سرکشی است؟

که همچنان؟

هر چند تنها

به فردا، پیوند می‌زند.

من ایستاده‌ام؟

من ایستاده‌ام!

ای آشنای ناشنا

ز پاچنگ د ِیر ِمغان

نگاهی فکن به دور

همه در، آمد و شدند.

بوی آزادی را می‌شنوی؟

آرامش را کدامین کنش به معنی خواهد نشست؟

آرامش را کدامین کنش؟

کدامین کنش؟

 

 

*****************************************
 

آسمان چشم من ابریست

کریم بهجت‌پور

هانوفر شهریور ١٣٨٦

کوله بارم را

به صد بیم و امید

با زخم‌دردی در گلو

خرده‌جانی در کفِ قلبی

که می‌پنداشتم

سنگین و پر بار است.

 

             •••

 

کوله بارم را،

در آن دهشت

پریشان‌حالی و بختک

که در هر گوشه‌ی تاریک و تابانش،

سراسر زشت و زیبایش،

فراوان دارخیزان،

مهر سوزان،

برگ ریزان،

درون قلبِ ظلمت،

             عشق سازانش.

 

             •••

 

کوله بارم را

در آن وادی و بدمستی

که می‌پنداشتم

تنها سوار ِ ناشی ِ این اسب ِ بازیگر،

نه‌ام تنها!

که یاری، یاوری،

         بال و پری دارم.

به توفانم چه باک،

                آرمانی‌،

                    آرزوی‌ِ پایدار ِ محکمی دارم.

 

             •••

 

کوله بارم را ببستم

پا نهادم در رهی،

ناروشن و تاریک و لغزان

پس نهادم ریشه‌هایم،

ریشه‌هایم

ریشه‌هایم  ...

وانهادم آشیانم

کنج‌ ِ ترسانِ سرایم

عشق ِ شیرینم

امیدم، آرزویم .

غنچه‌ِی لرزان ِ لب‌ها،

خنده‌ی ِ شاداب و شیرین

روشنای ِ عمق ِ چشمان ِ خروشانی

که موج در موج می‌غلتید

فرو می‌رفت

در عمق چشمانم.

هنوز، در گوش من،

               در یاد من،

                    در اندرون ِ روح ِ خسته‌ِی پژمرده‌ام جاریست.

بر آن پس‌کوچه‌های ِ پیچ پیچ ِ سرد و تاریک و نمور ِ خاطراتم

باره باره سر کشیدم

با خود از بی‌خود

عطش‌سوزان گذشتم.

یادم آمد

یادم آمد

یادم آمد ...

وای بر من،

در کجای ِ این شب ِ سرد ِ زمستانی،

نهان سازم نگاه‌ِ خسته‌ی فرسوده‌ی خود را ؟

که چند دیریست،

آسمان ِ چشم  ِ  من ابریست.

اگر بارد ؟

اگر بارد ؟

 
*****************************************
 

در شوره‌زارِِ دارخیزانِ شب

کریم بهجت پور
٢١٬٥٬١٣٨٦      آلمان هانوفر

آه بود

تکیده نگاه بود

آن حسرتِ فرو خفته

که در تو به توی سینه

به آهستگی خمود می‌شد

له می‌شد

چو اشگ شمع،

             فرو می‌رهید بر خارفرش کویر تن

با نسیم هم‌نوا شده،

                 باد می‌شد

آرام،

  آرام و بی‌صدا

چون دود

   از حلق برون آمده

              ول می‌شد

                  غلت می‌زد

                       پیچ می‌خورد

آهسته، آهسته،

         آرام و بی‌صدا

می‌رفت، می‌رفت، می‌رفت ...

                تا شاید  تا...شا...ید ... آرامشی یابد.

 

             •••

 

 تکیده نگاه بود

در دل،

     می‌جست

        آن پازاج قبیله را

          که نوید داده بود روزی

               صبح را، سپیده را

در وادی آن دشت بی‌فروغ

که امید را کاشته بود

در شوره‌زارِ دارخیزانِ شب

تا فردایی نو

درو کند

     به دور از دروغ و ننگ

                  به دور از فریب

                     مهر را، عشق را، فردا را.

عشق را ؟

    فردا را ؟

 

  •••

 

  آن حسرتِ فرو خفته بود

خاموش و سر به تو

سرد و بی‌فروغ

با ریش‌دردی بر دل

پرسه می‌زد در پهنه‌ی خیال

            پس کوچه‌های نمورِ یاد را

                      در بند بند وجودِ در بندِ خویش

و چه غریبانه می‌زیست!!!

                        آنی که

                          به آرزو نشسته بود.

                                  در آرزو نشسته داشت. 

 

             •••

 

 آن حسرتِ تکیده‌ی آه بود

چو پروانه

     بال نگشوده

         پرکشید و رفت

بالا بالا، تا عرش آسمان

تا آنکه هیچ بود

نه هیچ نبود حباب بود

لب بر لب خیال یار آرام گرفت و رفت

                                    آرام ، آرام

                                        آرام گرفت و ...

در جستجوی چه؟

در جستجوی که؟

آیا ...؟

*****************************************

     پازاج

 

تندآب زندگی نگر

در عرصه‌ی بقا

مسیحانه بر صلیب محک

به محک چگونه می‌کشند

ایثاریان وادی عشق را

با کشاکش پرالتهاب نفس خویش

 

تندآب زندگی نگر

در عرصه‌ی جفا

چه غریبانه می‌کُشند

بر دار ناملایم این شوره‌زار غم

روح تکیده‌ی ما را

به نیش پرتمجمج رفتار خویش

 

دردا از این همه بی‌دادِ داوری

کز فاق کلکِ عقوبت

به جرم عشق

زنه بر قلب دیده می‌زنند.

 

ای نامراد زندگی

ای همستارِ عشق

اگر از بهر دل به دار شقاق

باره‌باره به بالا کشند و زیر

پاره‌پاره بدوزندمان صلیب

بر ثقل پرمظالم این دهر

بمانیم به پاد مهر

تا مرغ صبح

آوا دهد؛

 

پازاج این قبیله را

         اینک خبر کنید

              شب آبستن است به صبح

                                  سپیده می‌رسد.

 

 

*****************************************

 

     میثاق

 

در حرمگاه شقایقها

که حریم حرمش بوی رهایی ز عبودیت داشت

دل به میثاق تو بستم

و گواهم گل سرخ‌یست

که سحرگاه شکفتن را

   در فنایش به بقا می‌بخشد

دست پوسیده به زنجیر قرون ستم‌یست

که زبانش سوختند و لبانش دوختند

و دو چشمش

با دو سیخی داغ

      بکشیدند برون از حدقه

عهد مردیست که در خانه‌ی شیطان

با دو پایش به زمینی که نوشتش به زمین

           این زمین است که می‌چرخد و لاغیر

به همان گل

به همان لب

به همان عهد قسم یاد کنم

که به میثاق تو میثاق نهم تا به ابد

گرچه دستم خالیست

گرچه پشتم باریست از قرون مانده به پشت

مرده‌ریگ پدرم

     پدران پدرم

دست من پر کن

و ستونم باش

   تا که گل غنچه دهد

       غنچه به گل بنشیند

                   و بهاران برسد از دل ظلمت به کُنشت

 

تهران 21/ 2/ 1363

 

 

*****************************************

 

     مرثیه

 

ای شاخسار بلندِ تبسم،

آهنگِ هدفمندِ ماندنت نیست

دیوارِ کاغذینِ منقش،

                  چه آسوده‌ات فریفت

پاهای بظاهر سُتُرک

در خیالِ دیدگانِ پُرالتهابِ من

        بسانِ کوه می‌نمود

چو دلِ ریش‌ریش

            چه آسان به گِل نشست؛

                        چه آسان فِسرد و مُرد

 

شیرین کین گونه می‌شکست؛

            زِ تیشه‌ی فرهاد، چه سود می‌نمود

آه ای بهارِ خزان‌زده،

در سپیدارِ تبالوده‌ی سحر

           که اسارتم خواستی، نه ایستایی خود

دانستم که پای رفتنت نیست

لیک آهنگِ رفتن

   درکِ حقایق ز دیده برده بود

برفتی و سرفصلِ خانه‌ی نگون

                 شمعی به نزغ رَعشه می‌کشد

وَز خاکِ تازه بهم ریخته

                   پندارِ فرابافته

نفس‌های آخرین تَنی، که به تقدیر میرود

و دستِ استغاثه کِرخت گشته، کِز کرده،

            ایمه می‌تپد بخود

                       و قلب ثپنده استخاره می‌کند.

 

                                            تهران     8/ 5/ 1363

 

نگرش  خوانندگان پیرامون این نوشته

نام:

ای ميل:

نشانی اينترنتی:

پيام: نظر خوانندگان