نوف سایت ادبی نوشین شاهرخی

بازگشت به صفحه قبل

رمان تاکهای عاشق به زبان آلمانی منتشر شد 

Unerfüllte Träume einer Iranerin

Unerfüllte Träume einer Iranerin نام رمان تاک‌های عاشق نوشته‌ی نوشین شاهرخی به زبان آلمانی است که به تازگی از سوی نشر گلاره در فرانکفورت منتشر شده است.

رمان تاک‌های عاشق چهار دهه تحولات سیاسی ـ فرهنگی ایران را دربرمی‌گیرد. انقلاب اسلامی در مرکز این تحولات قرار دارد. امیدی که به سرخوردگی تبدیل می‌شود و پیامدهای آن که از سویی کشتارهای نیروهای اپوزیسیون را به تصویر می‌کشد و از سوی دیگر آوارگی و سپس پناهندگی انسان‌هایی که با انقلاب ایده‌های دیگری را دنبال کرده‌اند و حال وطن را از برای حفظ جان ترک می‌کنند.

اما رمان تاک‌های عاشق رمانی سیاسی نیست، هرچند که به سیاست نیز می‌پردازد. در وهله‌ی نخست این رمان به فرهنگ مردسالاری و سنتی ایران می‌پردازد و در هیأت شخصیت‌های زن داستان تصویری زنده از ستیز سنت و مدرنیسم در خانه، جامعه و در فرهنگ ارائه می‌دهد.

اگر رمان چهار نسل را دربرمی‌گیرد، اما بیش از هرچیز به دو نسل می‌پردازد. پرستو و نیلوفر، دو زن، دو نسل، دو نگاه در جامعه‌ای که در تقابل سنت و مدرنیسم می‌جوشد. تصاویری که در ایران آغاز می‌شود و در آلمان ادامه می‌یابد. همسر و مادر در سرزمینی بیگانه با زبانی بیگانه.

فرزندان ما که در آلمان بزرگ شده اند و به زبان آلمانی میخوانند، با خواندن این رمان در جریان سالهای انقلاب قرار می‌گیرند و جدال سنت و تجدد را در ایران مشاهده می‌کنند، در کنار  درد، مقاومت و مبارزه‌ی زن ایرانی. و شاید بهتر درک کنند که چرا مادر و پدرشان وطن را بدرود گفته‌اند و در سرزمینی دیگر زندگی می‌کنند

 

Mit der Machtergreifung der Islamisten bläst ein heftiger Gegenwind in die Gesichter der modernen Frauen im Iran. Trotz aller neuen Restriktionen wie auch der bedrückenden Tradition ist die Protagonistin Nilufar felsenfest davon überzeugt, dass sie schließlich zu Ende bringen wird, was bereits ihre Mutter der Herrschaft der Männer entgegenzusetzen versuchte: ein Leben, orientiert an den eigenen Bedürfnissen, auch wenn das unweigerlich Trennung, Schmerz und Einsamkeit bedeutet. So kämpft sie unerschütterlich gegen eine endlose Liste von ungeschriebenen Vorschriften an. Der Autorin Noshin Shahrokhi, gelingt es in ihrem ersten in deutscher Sprache vorliegenden Roman hervorragend, nicht nur die patriarchalischen Männer zu demaskieren, sondern sie entlarvt auch die innere Verlogenheit jener fanatischen Frauen, die an dem Elend der Frauen im Iran maßgeblich beteiligt sind. In ihrem Buch stehen die modernen iranischen Frauen den so genannten traditionellen Frauen von Angesicht zu Angesicht gegenüber.