نوف سایت ادبی نوشین شاهرخی

بازگشت به صفحه قبل

نوشین شاهرخی

و تبعید تلخ

تصویرهای دور

یادهای کودکی

دانه‌های شکفته‌ی سرخ انار

پاکت نان قندی

چین‌های عمیق پیشانی

دو دهه تبعید

...                              ◄ادامه در►

نوشین شاهرخی

دَم

اگر رخ دهد دَم

لحظه‌ای بیش نیست دَم

یا در گذشته‌ای

یا در اندیشه‌ی آینده

و حال

پلی‌ست سست و لرزان

بر ستون‌های گذشته

بلند و نااستوار

...                               ◄ادامه در►

نوشین شاهرخی

و افسانه‌ای بیش نیست عشق...

 

نه بر سنگدلی ناباورانه‌ی او

که ناباورانه

بر حماقت کودکانه‌ام

زار زدم

...                               ◄ادامه در►

نوشین شاهرخی

 

در حسرت بنفشه

...

بوی خاک باغچه‌ی خانه

گلی که از گل‌فروشی دوره‌گرد

پدر می‌خرید و با من

در باغچه‌ی خانه می‌کاشت

...                             ◄ادامه در►