نوف سایت ادبی نوشین شاهرخی

بازگشت به صفحه قبل

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد 

نوشته ی شهرام رحیمیان

متن  کامل رمان

 

دکتر نون، داستانی همچنان تازه

"مارمولک‌ها هم غصه می‌خورند" اثر دکتر پرویز رجبی

متـــــــن کامـــــل رمـــــــان

نگاه دیگران بر این رمان:

دکتر رضا مرادی غیاث آبادی

اسماعیل یوسفی رامندی

نازنین متین

نوشین شاهرخی

"سایه‌ها" اثر منظر حسینی

 

متـــــن کامـــــــل رمـــــان

 

نگاه نوشین شاهرخی بر این رمان

          "تاک‌های عاشق" اثر نوشین شاهرخی

متن کامل رمان

نگاه دیگران بر این رمان:

دکتر جلال خالقی مطلق

شهروز بیقرار

زهره